Tašky na automatiku

Automatiku vždy ukládejte do samostatné tašky, která je speciálně určena pro skladování regulátorů.